Vakdagen 2020

In voorbereiding zijn vijf Vakdagen die we verspreid aanbieden. Er is bewust gekozen voor de term Vakdagen en niet voor Vakbeurs of Vakevent. Een event/beurs betekent pieken in bezoekersaantallen en dat willen we voorkómen. 5 Vakdagen met gespreid ontvangst van bezoekers. Anders dan u gewend bent, als gevolg van Covid-19. We vragen alle exposanten daarom ook bewust te spreken van Vakdagen.

De data zijn:
13 tot en met 15 september       (zondag tot en met dinsdag)
21 en 22 september                      (maandag en dinsdag)

Deze dagen zullen volledig in het teken staan van Business tot Business ontmoetingen, netwerken, inkopen en inspireren. We hanteren de regel 1 persoon per 15 m2 om zodoende het samenkomen op veilige afstand te waarborgen.

Hoe gaan we e.e.a. mogelijk maken?

 • Ontvangst van bezoekers uitsluitend met online inschrijving vooraf
 • Inschrijving op basis van timeslots. Klik hier voor een indeling van de timeslots. Inschrijven voor meerdere timeslots is mogelijk
 • Geen Consumentendag, deze wordt op een nader te bepalen moment in het najaar georganiseerd wanneer de richtlijnen vanuit de overheid dit toelaten
 • Geen Stylistendag, deze wordt op een Marketday in het najaar georganiseerd
 • Geen sprekers, workshops of andere programmering
 • Aangepaste cateringvoorzieningen in de vorm van individuele lunchbags en warme maaltijd op maandagavond
 • Het Atelier wordt afgezet met 1 ingang en 1 uitgang om ook in deze ruimte afstand te kunnen behouden
 • Desinfectiemogelijkheden en hygiëne instructies in de openbare ruimten van het pand evenals eenrichtingsbewegwijzering
 • Frequente schoonmaak met desinfectiemiddelen
 • Corona toezichthouders o.l.v. een Corona verantwoordelijke
 • Scherpere inhuizingsinstructies en werkwijze in Expeditie tijdens de opbouwweek (hierover wordt u nader geïnformeerd)

Bovenstaande aanpak is zorgvuldig afgewogen, mede op basis van de nu geldende richtlijnen vanuit de overheid. Wanneer komende periode aanpassingen in richtlijnen bekend worden gemaakt zullen wij ons uiteraard opnieuw beraden.